• De mens; lijf en leden

    Het menselijk lichaam weergegeven in moderne kunst, strakke lijnen en eenvoud.
    Alleen online
    Online expositie